Production personnel

  1. Directed by: Jedrzej Jonasz
    Produced by: Maciej Jonasz
    2004, 45 min